Sprzedaż ziemniaków Vineta Suchań

Ziemniaki odmiana Vineta kal 4+

Ziemniak jest warzywem mocno zakorzenionym w kultury kulinarnej nie tylko Polski, a również pełnej północnej części Europy. Z uczciwością ich rozpowszechnienie przydałoby się do ograniczenia klęsk głodu, jakie w minionych wiekach dotykało biedniejsze warstwy ludności. Już jesteśmy kontakt do wielkich grup o innych cechach i daniu.